ELKARTEA

AMESTEN 2015ean sortutako irabazi-asmorik gabeko elkartea da, gizartean eta hezkuntzan esperientzia duen esku-hartze sozialeko profesional talde baten kezken ondorioz.

2014

Proiektu pilotua
IKT Berrikuntza Saria
q

2015

q
Elkarte gisa eratzea
q
Jarduera Inklusiboak
q
Getxoko inklusio-zerbitzuaren kudeaketa

2016

Barakaldoko laguntza-programaren kudeaketa
q

2017

q
Gizarteratze-zerbitzuak sendotzea

2019

Ekintza inklusiboak
q

2020

q
5. urteurrena

ELKARTEA

AMESTEN 2015ean sortutako irabazi-asmorik gabeko elkartea da, gizartean eta hezkuntzan esperientzia duen esku-hartze sozialeko profesional talde baten kezken ondorioz.

2014

Proiektu pilotua
IKT Berrikuntza Saria

2015

Elkarte gisa eratzea
Jarduera Inklusiboak
Getxoko inklusio-zerbitzuaren kudeaketa

2016

Barakaldoko laguntza-programaren kudeaketa

2017

Gizarteratze-zerbitzuak sendotzea

2019

Ekintza inklusiboak

2020

5. urteurrena

MISIOA ETA IKUSPEGIA

Amesten elkartearen helburua desgaitasunen bat edo aniztasun funtzionala duten pertsonen bizi-kalitatea hobetzea da, komunitate-espazioetan parte hartzea eta sartzea erraztuz eta sustatuz, horretarako behar diren laguntzak emanez eta arreta pertsonalizatua, integrala eta kalitatezkoa eskainiz.

 

Amesten elkartean gizarte justuago, anitzago eta berdintasunezkoago bat lortzeko amesten eta lan egiten dugu, non pertsona guztien benetako gizarteratzea ematen den, baita aniztasun funtzionala edo desgaitasuna duten pertsonena ere.

 

Gure lana 3 funtsezko printzipiotan oinarritzen da. Printzipio horiek gure lana gidatzen dute, eta honako hauetan laburbiltzen dira:

 

AUTODETERMINAZIOA

Aniztasun funtzionala duten pertsonek beren nortasunari eta etorkizunari, aisiari eta harremanei buruzko erabakiak hartzeko aukera izan behar dute.

GIZARTERATZEA

Aniztasuna aitortuz eta balioetsiz, eta pertsona guztiok aukera berdinak izatea eta gure inguruneetan bete-betean parte hartzea eta bizitzea ziurtatuz.

NORMALIZAZIOA

Espazioak eta denbora partekatuz, kalitatezko harremanak sortzen dira, eta normalizatu egiten da aniztasun funtzionala duten pertsonak beste edozein pertsonak bezala bizi eta parte hartzea komunitatean.

BERRIKUNTZA SOZIALA

Amesten, sortu zenetik, izaera berritzaile nabarmena duen erakundea da, asebeteta ez dagoen premia soziala asetzeko modu berriak proposatzen baititu. Gure ikuspegiak eta metodologiek begirada aldatzea eta gizartean gogoeta egitea eragiten dute, eta harreman eta lankidetza-eredu berriak sortzen dituzte. Berrikuntza da, gainera, balio horrek gizarte osoaren ongizatean eragiten duelako, eta ez aniztasun funtzionala duten pertsonenean bakarrik.

 

Horrez gain, 2030 Agendarekin eta NBEren Garapen Jasangarriko Helburuak lortzeko dugun konpromisoa nabarmendu behar da. Gure proiektuak Garapen Iraunkorreko Helburu hauei erantzutera bideratuta daude: (GJH5 Genero-berdintasuna, GJH10 Desberdintasunak murriztea, GJH16 Bakea, Justizia eta Erakunde solidarioak, GJH17 Helburuak lortzeko Aliantzak).

Garapen Jasangarrietarako Helburuak. 5, 10, 16 eta 17. helburuak agertzen dira argazkian.

HELBURUAK

Amesten Elkartean ondorengo helburuak lortzeko lan egiten dugu: 

 

  • Gizarteratze eskaintza zabaltzea ekintza komunitario mota guztietan.
  • Parte-hartzea sustatzea, behar diren laguntzak emanez.
  • Desgaitasuna edo aniztasun funtzionala duten pertsonen autodeterminazioa eta autonomia bultzatzea.
  • Familiei, profesionalei eta aniztasun funtzionala duten pertsonei informazioa eta aholkularitza ematea.
  • Erreferente izatea gizarte-berrikuntzan eta aniztasun funtzionala duten pertsonen gizarteratzeari buruzko formakuntzan.
  • Gizarteari hainbat gaitasun daudela eta gaitasun horien guztien balioa ezagutaraztea eta horren inguruan sentsibilizatzea.
  • Sarean lan egitea, hainbat eragile publiko eta pribaturekin sinergiak sortuz, desgaitasuna duten pertsonen gizarteratzea errazteko.

PROFESIONALAK

Diziplina anitzeko talde batek eratzen du Amesten, gizartean esku hartzeko gaitasuna dutenak (psikologoak, gizarte-hezitzaileak, gizarte-integratzaileak…), eta esperientzia dute aniztasun funtzionala duten pertsonak eta haien familiak koordinatzeko eta zuzenean artatzeko.

 

Pertsonekiko bokazio sakona eragiten digu, aniztasuna zerbait aberasgarri eta eraldatzaile gisa onartuz eta besarkatuz. Gure lana errespetuan, enpatian eta mirespenean oinarrituta egiten dugu.

AMesteneko lantaldea, Ruthek, Itziarrek, Nagorek eta Blancak osatzen dute.
RUTH SAN CRISTOBAL

Gizarte Hezkuntzan diplomatua. Gizarteratzeari eta Desgaitasunari buruzko Masterra Deustuko Unibertsitatean. Amesten elkartearen sortzailea da. Esperientzia handia du, besteak beste, hirugarren sektoreko erakundeetan, aniztasun funtzionala duten pertsonekin, jokabide-arazoak dituzten nerabeekin eta migranteekin lan egiten.

ITZIAR SÁNCHEZ

Psikologo soziala. Osasun Psikologia Orokorreko Masterra eta Partaidetza eta Garapen komunitarioko Masterrak ditu. Aniztasun funtzionala duten pertsonekin, emakumeekin eta familiekin eta gizarte-bazterketako pertsonekin lan egiten esperientzia du, bai eta partaidetza- eta komunitate-prozesuak abian jartzeko eta dinamizatzeko esperientzia ere.

NAGORE ÁLVAREZ

Osasun Psikologia Orokorrean Masterra du, Psikoterapeuta Sistemiko-Erlazionala da eta lehen laguntza psikologikoetan prestatua. Lan-esperentzia nabarmena du aniztasun funtzionala, banakako psikoterapia, familiakoa eta bikotekidekoan eta baita psikologoa izan da hirugarren adinekoentzako egoitzan.

BLANCA ORDOÑEZ

7 urte baino gehiagoko lan-esperientzia du adimen-urritasuna eta aniztasun funtzionala duten pertsonekin, eta aisialdiko, kulturako, kiroleko eta oporretako programak garatu eta koordinatu ditu. Aisialdi inklusiboan aditua. Familiei aholkularitza eskaini eta Boluntariotza-planak kudeatu ditu. Oinarrizko Bizi-euskarrien eta Desfibriladoreen gaietan irakaslea da.

ALIANTZAK ETA LANKIDETZAK

Egiten dugun guztia ez litzateke posible izango elkarlanean aritzen garen erakunde eta enpresa guztien laguntzarik gabe.

 

Eskerrik asko!