0aniztasun funtzionala eta inklusioa

Amesten Bizkaian ANIZTASUN FUNTZIONALA* duten pertsonak GIZARTERATZEAREN alde lan egiten duen elkartea da.

 

* Aniztasun funtzionala: Pertsona guztiak askotarikotzat hartzen dituen “desgaitasunaren” ordezko aukera.

Zer egiten dugu

Amesten elkartean gizarte justuago eta berdintasunezkoago bat lortzeko amets eta lan egiten dugu, non pertsona guztien benetako inklusioa ematen den.

 

Horretarako, behar diren laguntzak ematen dizkiogu aniztasun funtzionala duen pertsonari, eta aukerak sortzen ditugu parte-hartze komunitarioaren eta aisialdi inklusiboaren eremuan.

Aniztasuna duen mundua mundu funtzionala da.

Grupo de personas adultas y niñas y niños sonriendo

Lan eremuak

Aniztasun funtzionala duen pertsona

Udal gizarteratze zerbitzuak

Jarduera inklusiboak komunitatean

Prestakuntza eta dibulgazioa

Norentzat

Aniztasun funtzionala duten pertsonak dira gure ekintza guztien protagonistak. Gure lana haien bizi-kalitatea hobetzea da, funtsezko 4 dimentsio kontuan hartuta:

AUTODETERMINAZIOA

Pertsonak bere kabuz erabakiak har ditzan lagunduz, bere bizitzaren gaineko autonomia eta kontrol handiagoa lortuz.

GIZARTERATZEA

Komunitatean aktiboki integratzea eta parte hartzea erraztuz.

ONGIZATE FISIKOA

Aisialdiko, kulturako eta kiroleko jarduerak gaatuz eta aisialdirako duten eskubidea kontuan hartuz.

PERTSONA ARTEKO HARREMANAK

Berdinekin harremanak eta interakzioak garatzea erraztuz. Laguntza- eta adiskidetasun-loturak sortuz.

Gizarteratzea ez da desgaitasuna duen pertsonak ikasten duen zerbait; funtsean, gizarteak oro har sustatzen duen kontua baizik, politiken, aukeren, espazioen eta laguntzen bidez.

 

Gizarte inklusiboa desberdintasunak aberasgarritzat hartzen eta balioesten dituena da, gizarte osoa indartzen duena eta pertsona guztientzat aukera berdinak ahalbidetzen dituzten mekanismoak gaitzen dituena.

 

Horregatik, Amestenen aniztasun funtzionala duten pertsonekin ez ezik, haien gizarteratzea sustatzen parte hartzen duten ERAGILE guztiekin lan egiten du.

Imagen que muestra un intercambio de la participación entre las personas con discapacidad y el ocio comunitario, los centros educativos y formativos, las organizaciones de discapacidad, las empresas privadas, las instituciones públicas, la familia, las amistades, las y los vecinos del barrio y las entidades y asociaciones.

Aisialdia eta komunitatean parte hartzea pertsona guztien ESKUBIDEAK direlako.

Nola egiten dugu

Gure lan-eredua pertsona ardatz duen metodologian oinarritzen da eta 3 funtsezko printzipiotan oinarritzen da.

ENTZUTEN DUGU

Pertsonaren autodeterminazioa eta banakako gizarteratze-planen garapena sustatuz, haren gustuen eta interesen arabera. Ezer ez pertsonei buruz, pertsonarik gabe.

LAGUNTZEN DUGU

Pertsona bakoitzari bere beharrizanen arabera behar dituen laguntzak ematen dizkiogu, komunitatean parte hartu eta lagundu ahal izateko.

JARDUTEN DUGU

Desgaitasunen bat duten edo ez duten pertsonek aisialdiko eta denbora libreko jardueretan batera parte hartzea sustatzeko aukera berriak bilatuz eta sortuz.

Mujer alcanzando con la mano a un hombre subido a un escenario